Vandværket 'Rudersdal Forsyning' har ikke åbent for måleraflæsning (aflæsningsperioden er slut).